TELEFON:(+36) 70 489 8727

Közgyűlési meghívó

Értesítem, hogy a Csongrádi Hegyközség (0101) választmányának 2023. 02. 16. napján kelt határozata alapján a Csongrádi Hegyközség (0101) közgyűlését összehívom.

Közgyűlés időpontja: 2023. 03. 13. (hétfő) 17:00 h
Közgyűlés helyszíne: 6640. Csongrád, Kossuth tér 9. (volt galéria emeleti tárgyalója)

Tájékoztatom, hogy a közgyűlést megelőzően a hegyközségi tagoknak regisztrálni kell, amelyet a közgyűlés helyszínén 2023. 03. 13. 16:45 óra kezdettel lehet megtenni.

Napirendi pontok:

  1. Alapszabály módosítás
  2. Elnök beszámolója
  3. Küldött beszámolója
  4. Hegybírói beszámoló
  5. 2022. évi zárszámadás
  6. Ellenőrző Bizottság beszámolója
  7. 2023. évi hegyközségi járulékok meghatározása
  8. 2023. évi költségvetés tervezet
  9. Tisztségviselők, választmányi- és EB tagok megválasztása
  10. Egyebek

Figyelem!
A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX törvény 6. § (4) bekezdése értelmében a közgyűlés a fent megjelölt időpontban és helyen a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
A tagnak joga, hogy tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a közgyűlésen, tisztséget viseljen a hegyközségben. Az önkéntes tag tanácskozási joggal vehet részt a közgyűlésen. A tanácskozási és szavazati jogát természetes személy csak személyesen; jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet a képviseletére jogosult útján gyakorolhatja.
Tájékoztatom arról, hogy szavazati joga kizárólag abban az esetben van, amennyiben hegyközségi adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben maradéktalanul, hegyközségi járulékfizetési kötelezettségének pedig a hegyközségi közgyűlés napját megelőzően 5 nappal eleget tett.

Tekintettel a napirendek fontosságára, megjelenésükre feltétlen számítok!

Csongrád, 2023. 02. 21.

Üdvözlettel: Pusztai Csaba s.k. elnök