TELEFON:(+36) 70 489 8727

Pusztamérgesi Hegyközség Elnökétől – Meghívó!

Értesítem, hogy Pusztamérgesi Hegyközség Választmányának 2019. 03. 11. napján kelt 4/2019. (03.11.) számú határozata alapján a Pusztamérgesi Hegyközség közgyűlését összehívom.

A közgyűlés időpontja: 2019. március 21. (csütörtök) 17 h

A közgyűlés helye: Pusztamérgesi Középiskola ebédlője (Pusztamérges, Ifjúság tér 1.)
Tájékoztatom, hogy a közgyűlést megelőzően a hegyközségi tagoknak regisztrálni kell, amelynek a közgyűlés előtt, a helyszínen lehet eleget tenni.

Figyelem! A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 6. § (4) bekezdése értelmében a közgyűlés a fent megjelölt időpontban és helyen a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

A tagnak joga, hogy tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a közgyűlésen, tisztséget viseljen a hegyközségben.
Az önkéntes tag tanácskozási joggal vehet részt a közgyűlésen A tanácskozási és szavazati jogát:
– természetes személy csak személyesen,
– jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, valamint egyéb gazdálkodó szervezet a képviseletére jogosult útján gyakorolhatja.

Tájékoztatom arról, szavazati joga kizárólag abban az esetben van, amennyiben hegyközségi adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben maradéktalanul, hegyközségi járulékfizetési kötelezettségének pedig az év első közgyűlésének napját megelőzően legalább öt nappal eleget tett.

A hegyközség nyilvántartása alapján [szavazati pont] szavazattal rendelkezik.

Közgyűlés napirendi pontjai:

Elnöki köszöntő, beszámoló – Géczi Lajos
Küldöttek beszámolója – Aradszky László, Papp Ferenc
Hegybírói beszámoló – Fekete Krisztina helyettesítő hegybíró
2018. évi zárszámadás – Géczi Lajos
Ellenőrző Bizottság beszámolója – Kószó Zsolt
2019. évi hegyközségi járulékok meghatározása – Géczi Lajos
2019. évi költségvetés tervezet – Géczi Lajos
Duna-Tisza közi OFJ termékleírás módosításának elfogadása – Géczi Lajos
Egyebek

Kérem, hogy jelen meghívót a közgyűlésre szíveskedjen magával hozni.
A közgyűlést követően vacsora, melyre előzetes bejelentkezés szükséges.

 

Pusztamérges, 2019. március 12.

Tisztelettel:
Géczi Lajos
Pusztamérgesi Hegyközség elnöke

 

 
A közgyűlés után lehetőség van vacsorával egybekötött kötetlen beszélgetésre, melyhez előzetes regisztráció szükséges a 06 70/948-0013 telefonszámon.
A vacsora 2500,- Ft, melyhez 1.000,- Ft. hozzájárulást kérünk, ami a helyszínen is befizethető.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük